maalis 09

Ultimaten hallisarjan mestaruuksista otellaan Pasilassa!

Ultimaten hallisarjan 2017-2018 finaalipelit pelataan Pasilan Urheilutalolla 10.3. Viekö Saints taas finaalivoiton Otsosta avoimessa sarjassa, nappaako Atletico takaisin naisten mestaruuden Helsinki Ultimatelta ja pysäyttääkö ViRHe tänä vuonna LeKin U20-junioreissa?

Peliaikataulu

14:15 U20 finaali ViRHe – LeKi
15.20 Avoin pronssi Terror – Otso 2
16:25 Naiset pronssi Viima – UFO
17:40 Naiset finaali Helsinki Moves – Atletico
18:55 Avoin finaali Otso – Saints

Osoite Pasilan hornankanttilaan on Radiokatu 22, 00240 Helsinki. Sisäänpääsy maksaa 5 euroa aikuisilta, 3 euroa opiskelijoilta ja lapsilta, mutta alle 12-vuotiaat voivat luikkia sisään ilmaiseksi.

Finaalitapahtuma Facebookissa.

Livestream

Joukko vapaaehtoisia on jälleen lyöttäytynyt yhteen, jotta kaukaisimmatkin liitokiekon ystävät voivat kerääntyä yhteisen jännityksen ääreen. Livestriimi tulee talvikauden aiempien otteluiden tapaan Fanseat GO -striiminä ja ohjeet palvelun käyttöön löytyvät sen kotisivuilta.

Näin Otso juhli viime keväänä mestaruutta.

 

maalis 07

Hallitus kumoaa rangaistukset rosterirajarikkeistä – Tour 3:n tulokset säilyvät ennallaan

Suomen Liitokiekkoliiton hallitus käsitteli rosterirajan ylittäneiden Otso 2:n tuomioita joukkueen valituksen pohjalta. Hallitus koki, että kilpailusäännöt ovat monelta osin tulkinnanvaraisia eikä otteluiden häviämiselle ole riittävästi perustetta. Päätöksenteon tueksi pyydettiin ulkopuolista konsultointiapua.

Ultimaten sisäkauden 2017-2018 SM-Tourien päätteeksi havaittu rosterisäännön rikkominen johti päätökseen, jossa avoimen A-sarjassa pelannut Otso 2 ja avoimen B-/C-sarjassa pelannut Disquitos tuomittiin häviämään kaikki viimeisen osaturnauksen ottelunsa. Liiton sääntöjen mukaisesti prosessi eteni ensin seurojen edustajista koostuvalle Ultimatejaostolle käsiteltäväksi. Jaosto on sääntöerimielisyyksissä neuvoa antava elin, jonka esitys oikeasta menettelytavasta siirtyi eteenpäin sarjavastaavien tarkistettavaksi ja päätettäväksi. Tuomio tarkoitti muun muassa Otso 2:n putoamista kevään SM-pronssiottelusta. Tiedotteen rikkeestä ja päätöksestä voi lukea edelleen Ultimate.fista.

Ennen rangaistuksen lopullista voimaanastumista, joukkueilla oli kolme vuorokautta aikaa valittaa päätöksestä. Liitokiekkoliiton hallitus oli tähän mennessä alustanut ja tarkkaillut Ultimatejaostossa käytyä keskustelua sääntörikkeestä, mutta se ei voinut ottaa kantaa itse aiheeseen. Vasta Otso 2:n käytettyä valitusoikeuttaan, asia päätyi hallituksen käsiteltäväksi. Päätöksenteon tukena hallitus konsultoi Olympiakomiteaa ja juristia.

Valituksessaan Otso 2 myönsi rikkoneensa SLKL:n 6.5. rekisteröityjen pelaajien ylärajaa yhdellä pelaajalla SM-Tour 3:lla. Joukkue pahoitteli rikkomustaan ja huolimattomuuttaan. Rike tapahtui, kun Otson kolmosjoukkue ei saanut riittävästi pelaajia viimeiseen osaturnaukseen avoimen C-sarjaan ja jäljelle jääneet pelaajat nostettiin Otson kahteen muuhun joukkueeseen.

Otso 2:n nostettiin lopulta neljä pelaajaa ja joukkueella oli Tour 3:n aikana käytössään yhteensä 12 pelaajaa. Joukkue ei kokenut saaneensa ylimääräisistä pelaajistaan epäreilua kilpailuetua. Päinvastoin, joukkue koki 12 pelaajan aiheuttavan sisäkaudella peluutusvaikeuksia. Otso 2:n selvityksen mukaan kahta nostettua pelaajaa ei peluutettu lainkaan tärkeissä peleissä.

Otso 2 koki tulleensa väärinkohdelluksi alkuperäisessä päätöksessä ja rangaistuksessa ainakin sääntöjen epäselvyyden takia, aiempiin vastaaviin tapauksiin verrattuna rangaistuksen ankaruudessa sekä rikkomuksen käsittelyssä Ultimatejaostossa.

Hallituksen käsittelyssä todettiin, että kilpailusäännöt ovat monelta osin tulkinnanvaraisia eikä rosterirajan rikkomiselle löydy suoraa rangaistusta. Epäselvyys oikeasta toimintatavasta oli huomattu jo Ultimatejaoston keskustelun aikana.

Valituksen alaisessa tuomiossa käytettiin apuna sääntöä 9.1. Osallistumisoikeus-säännön rikkominen, jonka mukaan joukkue, joka peluuttaa kilpailukiellon alaista pelaajaa on tuomittu häviämään ne ottelut, jossa näin on menetelty. Kilpailukiellon alainen pelaaja on Ultimatejaoston kilpailukieltoon määrätty pelaaja. Säännöt eivät kuitenkaan määrää rosterirajan ylittänyttä pelaajaa automaattisesti kilpailukieltoon.

Sääntö 9.1 tuntee myös pelikelvottoman pelaajan. Se on pelaaja, joka ei ole ennen ensimmäistä sarjakauden otteluaan maksanut vaadittua liiton jäsenmaksua sekä Ultimatejaoston pelilisenssimaksua. Tällaisen pelaajan peluuttamisesta voidaan langettaa joukkueelle 85 euron sakko sekä pelikielto, joka raukeaa sakon maksamisesta. Mikäli sakkoa ei makseta eräpäivään mennessä, Ultimatejaosto voi päätöksellään langettaa enintään yhden sarjakauden mittaisen pelikiellon, joka voidaan ulottaa kaikkiin joukkueessa pelanneisiin pelaajiin. Pelikelvoton pelaaja voidaan määrätä pelikieltoon, kuitenkin korkeintaan kymmenen ottelun ajaksi. Pelaajan kilpailukielto jatkuu luonnollisesti myös aina siihen asti, kunnes suorittamatta jätetyt maksut ovat maksettu liitolle.

Kilpailusäännöistä ei toisin sanoen löydy yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka rosterirajaa rikkonutta pelaajaa tulisi luokitella tai rangaista eikä myöskään siihen, miten sellaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta tulisi kohdella. Tarkastelun pohjalta on ymmärrettävää, että sääntökeskustelu oikeasta toimintavasta on ollut erityisen hankalaa.

Rosterirajoja on rikottu myös kahdella aiemmalla kaudella, mutta niissä tapauksissa joukkueita ei tuomittu häviämään otteluitaan tai edes varoitettu toiminnastaan. Otso 2 näki perusteettomaksi muuttaa rangaistusta toiseen äärilaitaan yhdenvertaisuuteen nojaten.

Hallituksen pyytämät asiantuntijat toteavat, ettei lopputuloksen muuttaminen jälkikäteen ole kilpailusääntöjen puitteissa mahdollista, koska sitä ei ole kirjattu määräyksiin mahdollisena rangaistuksena kyseistä rikkeestä. Sääntöjen vastaisesti käytetyt pelaajat eivät ole myöskään olleet kilpailumääräysten mukaisesti pelikelvottomia tai kilpailukiellon alaisia, joten ottelun lopputuloksen muuttaminen ei tälläkään perusteella ole mahdollista. Tulkinnanvaraisia sääntöjä käsiteltäessä olisikin vähintään kohtuullista, että joukkueita informoitaisiin ajoissa, mikäli rangaistuslinja muuttuu. Aiempiin tapauksiin verraten sekä urheilun reiluus ja etiikka huomioiden Otso 2:n saama tuomio on kohtuuton.

Liitokiekkoliiton hallitus näkee, että Otso 2:a ei nykyisten kilpailusääntöjen pohjalta voida tuomita häviämään kaikkia Tour 3:n otteluitaan rosterirajan rikkomisesta. Kilpailusäännöt eivät myöskään salli sakon asettamista. Hallitus on näin ollen päättänyt kumota aiemman rangaistuksen Otso 2:n osalta. Joukkueella ei kuitenkaan ole oikeutta peluuttaa SM-pronssiottelussa 16:ta pelaajaa ilman Ultimatejaoston hyväksyntää. 16:nneksi pelaajaksi katsotaan se, kuka on viimeisimpänä merkitty pelaavaksi pöytäkirjassa. Hallitus kokee myös aiheelliseksi muuttaa Disquitosin tuomion yhdenvertaisuuden nimissä, vaikka joukkue ei käyttänytkään valitusoikeuttaan.

Jatkotoimenpiteinä hallitus aloittaa työn kilpailusääntöjen päivittämisestä sekä johdonmukaisemman rikkeiden käsittelyä koskevan toimintamallin kehittämisestä.

maalis 02

Otso 2:lle ja Disquitosille rangaistus rosterirajan rikkomisesta

Ultimaten sisäkauden SM-Tourien 2017-2018 päätteeksi havaittiin, että muutaman seuran joukkue oli ylittänyt 15 pelaajan rosterikoon. Poikkeustilanteissa seuran edustaja voi anoa Ultimatejaostolta hyväksyntää ylimääräisten pelaajien lisäämisessä ja anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Ultimatejaosto on Liitokiekkoliiton toimielin, jossa virallisiin kilpailuihin osallistuvat seurat ovat edustettuina. Se toimii myös neuvoa antavana elimenä sääntöihin liittyviä tulkintaerimielisyyksiä ratkaistaessa.

Ultimatejaoston keskustelun pohjalta avoimen A-sarjatasolla pelanneen Otso 2:n nähtiin rikkoneen rosterisääntöä. Otso 2 oli ilmoittanut rosterirajan ylityksestä SM-Tour 3:n ensimmäisen pelipäivän aikana. Avoimen B-/C-tasolla pelanneen Disquitosin koettiin tulkinneen sääntöä virheellisesti. Joukkue ymmärsi pelaajasiirron oikeuttavan 15 pelaajan rajan ylittämiseen. Ultimatejaosto koki aiheelliseksi rankaista joukkueita sääntörikkeistä.

Ultimatejaosto esitti liiton sarjavastaaville, että Otso 2 kirjataan hävinneen kaikki kolmannen osaturnauksen ottelunsa. Disquitosille puolestaan äänestys jakautui tasan varoituksen ja pelien häviämisen suhteen.

Sarjavastaavat eivät osallistu itse keskusteluun, mutta tarkistavat, että jaoston ehdotus on liiton sääntöjen mukainen ja kaikkia joukkueita sääntöjen puitteissa tasa-arvoisesti kohteleva. Sarjavastaavilla on viime kädessä päätösvalta sääntöihin liittyvien tulkintaerimielisyyksien ratkaisussa, kuultuaan ensin Ultimatejaoston näkemyksen asiasta.

Hyväksyttyään Ultimatejaoston esityksen, sarjavastaavat tiedottavat mahdollisista sääntörikkomuksista ja niiden seuraamuksista asianomaisille joukkueille. Esityksen pohjalta Otso 2 ja Disquitos on tuomittu hävinneen kaikki SM-Tour 3:n ottelunsa. Otso 2:n kohdalla tämä tarkoittaa samalla pronssiottelupaikan menettämistä.

Liiton kilpailusääntöjen mukaisesti joukkueilla on oikeus valittaa päätöksistä kolmen vuorokauden kuluessa.

Liitokiekkoliiton kilpailusäännöt löytyvät tästä linkistä. Ultimatejaosto on käsitellyt kilpailusääntöjen kohtaa 6.5 Pelaajan rekisteröiminen. Rangaistukset ja valitusmenettelyt kerrotaan kohdassa 9.

 

helmi 26

Ultimate.fi etsii määräaikaista kesätoimittajaa

Oletko kiinnostunut kirjoittamisesta ja kuvaamisesta? Viestitätkö luontevasti sosiaalisessa mediassa?

Suomen Liitokiekkoliitto ja Ultimate.fi etsii määräaikaista kesätoimittajaa kertomaan ulkokauden tapahtumista. Työnkuvaan kuuluu ennakkojuttujen ja turnausraporttien kirjoittamista ennalta sovituista tapahtumista Ultimate.fin verkkosivuille sekä Ultimate.fin sosiaalisen median kanavien ylläpitoa. Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tehtävään valitun kiinnostusten ja osaamisen mukaisesti.

Kesätoimittajan työ sopii hyvin opintojen oheen tai sivutyöksi. Kesätoimittajalle maksetaan palkkio perustuen yhdessä sovittujen työtehtävien määrään.  Toivomme hakijalta harrastuneisuutta toimittajan tai viestinnän tehtävistä sekä kiinnostusta ultimatea ja liitokiekkoilua kohtaan. Saatat olla esimerkiksi alasta kiinnostunut opiskelija, urheiluseurasi somelähettiläs tai muuten vaan loistotyyppi täyttämään paikan.

Ultimate.fin kesätoimittajana pääset kehittämään taitojasi urheilu-uutisoinnissa ja yhteisömanageroinnissa. SLKL tarjoaa kesätoimittajalle myös mahdollisuuden osallistua liiton järjestämään mediakoulutukseen maksutta (ajankohta ja sisältö tarkentuvat myöhemmin). Saat lisäksi ensi käden tietoa kotimaisesta ja kansainvälisestä lajiliittotoiminnasta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi mahdollisten työnäytteiden kanssa SLKLn hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen hallitus(a)liitokiekkoliitto.fi. Viimeinen hakupäivä on maanantai 12. maaliskuuta.

Lisätietoa kesätoimittajan tehtävästä voi kysyä Ultimate.fin päätoimittajalta Ari Ojanperältä sähköpostiosoitteesta paatoimittaja(a)ultimate.fi.

helmi 22

Äänestä vuoden 2017 vaikuttavimmat!

SLKL palkitsee vuosittain hallikauden SM-finaalitapahtuman yhteydessä vuoden liitokiekkoilijan, vuoden junioriliitokiekkoilijan ja/tai vuoden liitokiekkoteon.

Nyt haluamme kuulla SINUN mielipiteesi, kenet tulisi palkita edellä mainituissa kategorioissa! Voit ehdottaa ja äänestää joko yhdessä tai kaikissa kategorioissa. Muistathan antaa myös lyhyet perustelut. Valitsemasi pelaaja on voinut olla sinun tai vastustajan joukkueen pysäyttämättömin tai kannustavin pelaaja, pitkäaikainen seuravaikuttaja tai jotain siltä väliltä!

Liitokiekkoteko voi olla turnaus, tapahtuma tai muu palkitsemisen arvoinen saavutus. Viime vuosina Liitokiekkotekona on palkittu  Mixed-maajoukkueen spirit-palkinto Lontoon MM-kisoissaLaura Vaahtorannan ja Henna Lehtosen työ naisten EM-kultajoukkueen valmentajina, Kari Tolonen ja hänen monen vuoden uurastus Liitokiekkoliiton toiminnassa sekä Scoops Camp, joka toi amerikkalaisvalmentajat Connellyn ja Adamsin Suomeen.

Vuoden liitokiekkoilijoina on viime vuosina palkittu Roni Hotari, Paul Brown ja Essi Inkinen. 

Vuoden junioriliitokiekkoilijoina on palkittu junioritasolla loistaneita yksilöitä.  Edelliset kaksi palkintoa ovat saaneet Emmastiina Salmela ja Tatu Kokkonen.

Liiton hallitus tekee lopullisen päätöksen äänestystulosten perusteella.

Äänestä nyt tästä.

Vastausaikaa on perjantaihin 2.3.2018 saakka, joten käythän antamassa äänesi samantien!

Hallikauden finaalitapahtuma järjestetään tänä vuonna 10.3.2018 klo 14 alkaen Pasilan Urheiluhallissa.

helmi 20

Espoo Ultimate Club voitti sisäkauden Mixed-SM-kultaa

Espoo Ultimate Club oli pysäyttämätön Jyväskylässä järjestetyssä mixed-SM-kisoissa 10.-11. helmikuuta. Hopeamitalit löysivät kodin Helsinki Ultimaten kaulasta ja pronssit ripustettiin Tampereen UFOn pelaajille.

Seitsemän joukkueen turnauksessa pelasivat EUC, Helsinki Ultimaten, UFOn lisäksi Vihdin Rennot Heittelijät, Turku Terror, Oulun Disquitos sekä kotijoukkue Jyväskylän Sleepwalkers. Kahden alkulohkon kaksi parasta jatkoivat semifinaaliin. Loppusijoitukset ratkaistiin round robin -lohkoformaatilla.

EUCn kokenutta kaartia haastoi nuoret vihtiläiset. Espoolaisten tehokkuus loisti ja ottelu päättyi tulokseen 15-5. Toinen semifinaalipari UFOn ja Helsingin välillä venyi jopa yliajan puolelle. Helsinkiläiset johtivat ensimmäisen puoliajan jälkeen 8-6 ja  onnistui ylläpitää johtonsa loppuun saakka lukemiin 14-12.

Finaaliottelussa Helsinki pysyi hyvin espoolaisten kannoilla 9-8-tilanteesen saakka, josta kuitenkin alkoi EUC:n kiri mestaruutta kohti. Finaali repesi lopulta numeroihin 14-9.

Kuva: Jyväskylän Liitokiekkoilijat/Sleepwalkers

Otteluita on katsottavissa toistaiseksi Fanseat-palvelussa hakusanalla Mixed-SM: https://www.fanseat.com/schedule?search=mixed-sm

Kuva: Jyväskylän Liitokiekkoilijat/Sleepwalkers

Kuva: Jyväskylän Liitokiekkoilijat/Sleepwalkers

Kuva: Jyväskylän Liitokiekkoilijat/Sleepwalkers

Mixed-SM-turnauksen ottelutilastot Pelikoneessa täällä: http://ultimate.fi/pelikone/?view=seriesstatus&series=3208